Què fem?

Contribuïm al desenvolupament de la societat que ens envolta

La Fundació Estabanell  aspira a participar de forma activa en el desenvolupament de la vida social, cultura, esportiva i emprenedora del seu entorn, recolzant diferents iniciatives del territori.

Volem contribuir en iniciatives que impulsen les arts plàstiques i escèniques, l’activitat socioeducativa, la vida digna, la pràctica i valors de l’esport i l’emprenedoria innovadora i sostenible.  I ho fem des de la transparència, el compromís i l’acompanyament, valors que formen part del nostre ADN, de la nostra manera de ser i de fer.

Per això, tenim com a finalitats fundacionals:

  • La integració social i el desenvolupament comunitari de persones o grups en risc d’exclusió social, per tal d’afavorir la seva integració en la societat i contribuir a potenciar una vida digna per aquest col·lectiu.
  • Promoure la igualtat d’oportunitats, tant en l’àmbit formatiu i la inclusió social.
  • Fomentar i promoure la formació i l’accés a la cultura i les activitats culturals al territori, especialment entre les persones en risc d’exclusió social o situació de vulnerabilitat.
  • Fomentar i promoure la formació esportiva, l’educació en valors en l’àmbit de la pràctica esportiva i la inclusió social de persones vulnerables.
  • Fomentar i impulsar la protecció del medi ambient i la cura de l’entorn natural des de les perspectives de l’energia i de les telecomunicacions.

Per assolir aquestes finalitats, convoquem línies d’ajuts que vehiculem a través de 4 programes de treball:

  1. Desenvolupament Comunitari
  2. Formació, Educació en el Lleure i Esports
  3. Arts plàstiques i escèniques
  4. Innovació i Sostenibilitat

I alhora recolzem projectes, més enllà de les línies d’ajuts però d’acord amb els quatre àmbits d’actuació previstos, que per la seva particularitat i/o excepcionalitat requereixen d’una resposta efectiva.

 

Quina va ser la nostra activitat en el 2023?

En aquest enllaç et pots descarregar la Memòria d’activitats 2023.