Arts plàstiques i escèniques

Més creació, més talent, més difusió, més a l’abast.

Des de la Fundació Estabanell aspirem a promoure que les arts escèniques i les plàstiques estiguin més a l’abast de tothom.

Per a la Fundació, l’accessibilitat passa per fomentar la seva difusió i la creativitat en el territori.

Sabem que a Catalunya hi ha talent, hi ha producció. Però, en ocasions, esdevé complex donar difusió, sortida, visibilitat a diferents iniciatives.

Per això, la Fundació considera necessari recolzar el talent, la iniciativa artística i les oportunitats, per impulsar la creativitat i l’experimentació com a eines de desenvolupament social, cultural i econòmic.

Per tal de que l’accés als ajuts d’aquest àmbit sigui els més accessible possible, convoquem diferents línies d’actuació amb la finalitat de col·laborar amb organitzacions sense ànim de lucre que desenvolupen els seus projectes a Catalunya.

Resolució ajudes d'Arts Plàstiques i Escèniques
Any: 2023
Estat: Resolt
Àrea: Arts plàstiques i escèniques
Consulta les resolucions Descarregar
Consulta les resolucions anteriors: