Espais

La Galería i la ‘Biblio’

Per poder complir amb les nostres finalitats fundacionals, considerem necessari anar més enllà de la convocatòria d’ajuts. Per això, comptem amb la possibilitat de fer ús de dos espais en el cor de l’Arrel d’Estabanell, les seves històriques instal·lacions al centre de Granollers.

Un d’aquest és La Galeria.

Aquest espai ens serveix per organitzar, per exemple, mostres en arts plàstiques o esdeveniments literaris. Als quals, de la mà d’institucions i entitats del nostre entorn, hi pugui accedir tothom que tingui interès en el que s’hi exposa o el que es duu a terme.

L’altre espai és la Biblioteca Francesc Estabanell i Fontseré.

En un entorn ideal per a la reflexió, el pensament i la lectura, treballem perquè Biblioteca aculli esdeveniments que puguin ser bé d’interès general, bé que donin resposta a activitats més focalitzades en les línies d’actuació dels diferents programes de la Fundació.