El Patronat

Som aquí per millorar la qualitat de vida de les persones

La Fundació Estabanell és una entitat autònoma  dotada d’un òrgan de Govern que s’encarrega de la seva gestió i de la seva administració. Així doncs, la Fundació Estabanell compta amb sis membres en el sí del seu Patronat.

Aquestes persones, compromeses amb les finalitats fundacionals de l’entitat, són:

Francesc Estabanell Raventós

President


Nomenament recent

Secretària


Teresa Roig Genís

Vocal


Natalia Priego Solvez

Vocal


Félix Buxeda Mestre

Vocal


Natalia Sanchis Vives

Vocal