Política de cookies

Política de cookies

11. Transferències de dades a tercers països:

Pots informar-te de les transferències a tercers països que, si escau, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies en els seus corresponents polítiques (veure els enllaços facilitats en l’apartat 6” Galetes col·locades ”)