Text actualitzat a Juny de 2023.

Avís legal

TITULAR

Les dades del titular d’aquest Lloc Web és: FUNDACIÓ ESTABANELL
NIF: G72983885
Adreça: Josep Maria Ruera, nº25, baixos 084001 de Granollers (Barcelona).
Tel:938 609 100
Email: hola@fundacioestabanell.cat
Inscripció Registral: Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, Núm. d’Inscripció 3.335.

FUNDACIÓ ESTANELL té per objecte:

 • La integració social i desenvolupament comunitari de persones o grups en risc d’exclusió social, per tal d’afavorir la seva integració en la societat i contribuir a potenciar una vida digna d’aquest col·lectiu.
 • Promoure la igualtat d’oportunitat formativa i la inclusió social.
 • Fomentar i promoure la formació i l’accés a la cultura i les activitats culturals al territori, especialment entre les persones en risc d’exclusió social o vulnerabilitat.
 • Fomentar i promoure la formació esportiva, l’educació en valors en l’àmbit de la pràctica esportiva i la inclusió social de persones vulnerables amb dependència física o intel·lectual.
 • Fomentar i impulsar la protecció del medi ambient i la cura de l’entorn natural des de les perspectives de l’energia i de les telecomunicacions.

1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 • La utilització d’aquest Lloc web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves d’aquest Avís Legal en el moment mateix en què l’usuari accedeixi a la Web. Per tant, l’usuari ha de llegir amb detall el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, tenint en compte que aquest pot patir modificacions.
 • La navegació i utilització d’aquest Lloc Web te caràcter gratuït, sense necessitat de subscripció o registre previ.
 • FUNDACIÓ ESTANELL es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal, per tant, i per una correcta utilització del Lloc Web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2023, FUNDACIÓ ESTANELL. Tots els drets reservats.

 • Aquest Lloc Web i els continguts inclosos en aquest: articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, programari, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat del titular o de tercers que han autoritzat el seu ús al titular quedant expressament prohibida l’explotació sense l’autorització del titular.
 • L’accés a aquest Lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en aquest.
 • El titular es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest Lloc Web, en qualsevol moment i sense previ avís.
 • Aquelles persones que desitgin establir un «link» o enllaç entre la seva pàgina Web i aquest Lloc Web hauran de recaptar l’autorització expressa i per escrit del titular, sense que això impliqui una relació entre aquesta i el titular de la pàgina en la qual s’estableixi el «link», ni l’aprovació o acceptació per part de la titular dels seus continguts o serveis. Es prohibeixen expressament enllaços profunds a altres pàgines («deep link»), el seu emmarcat («framing») així com qualsevol altre no autoritzat.

3. USOS PROHIBITS

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

4. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 • El titular es reserva el dret a interrompre l’accés al seu Lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.
 • El titular no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en el Lloc Web, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control i/o siguin conseqüència de l’actuació dolosa o culpable de l’usuari.
 • La informació continguda en aquest Lloc Web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per a dur a terme la seva exactitud i actualització. En conseqüència, el titular no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
 • Aquest Lloc Web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut dels quals, utilitat o exactitud no es pot responsabilitzar al titular. La incorporació d’un enllaç en aquest Lloc Web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, la decisió d’utilitzar-los és responsabilitat d’aquests últims.
 • El titular no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest Lloc Web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.
 • El titular no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest Lloc Web.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d’aquest Lloc Web i les relacions entre l’usuari i el titular es regiran per la legislació i jurisdicció espanyola. Per a conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i el titular se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Granollers (Espanya).